Naomi och Peter Tegnér på Goodnight Sun i Malmö 2018.