Med Lou Lou Lamotte och Patrik Isaksson på Malmö Live 2017.