Naomi med Peter Tegnér och Jessica Östnes, Botaniska trädgården, Lund 2018.
Foto: Leif Jansson