Med Thomas Di Leva på Hjärndagen i Eldsberga, 2018.