Med Talangbolaget (Patrik Norgren och Michael Karlsson) och Erik Linder. Hjärndagen i Eldsberga 2018.