Naomi med Ariana Jashari på Malmö Live, Kanalscenen 2018.