Naomi och Peter Tegnér på Goodnight Sun i Lund 2018. Foto: Leif Jansson.